lỗi cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Nhu cầu tham vấn tâm lý của phụ nữ bị bạo lực gia đình tại ...
    2.1 Khái quát địa bàn nghiên cứu và khách thể nghiên cứu ............... ... Một số yếu tố ảnh hƣởng tới việc thoả mãn nhu cầu tham vấn của .... tỷ lệ khá cao 26.7%. Như vậy, số chị em làm nghề kinh doanh tự do chiếm chủ yếu, điều này cũng phù hợp với sự phát triển nghề nghiệp của dân cư thành phố. 2.2.