làm thế nào để gỡ bỏ search ask trên thanh công cụ

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.