làm sao để xoá các đường link trên trình duyệt goole chrome

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.