làm mất đường viền text box trong wword 2007

Đang nạp dữ liệu...