khac phuc loi this copy of windows did not pass genuine windows validation window xp


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    1 Tháng 2 2013 ... Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window Bài Tổng hợp cách khắc phục các lỗi hay gặp khi dùng window 7, 8, XP Xin chia sẻ 1 số cách khắc ... Lỗi 3: D:/ is not accessible .... REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Pol icies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f
  • làm sao để vô hiệu hóa chức năng delete
    làm sao để vô hiệu hóa chức năng delete HI mình muốn làm sao có thể vô hiệu hóa lệnh delete (file, folder) trong WinXP ly do là vẫn để tất cả người cập nhật ( hoạc chép đè), chép thêm nhưng không được xóa file vừa có, néu dùng ...
  • Lấy lại dữ liệu khóa bằng Kaka Folder Protector khi quên mật khẩu ...
    Lấy lại dữ liệu khóa bằng Kaka Folder Protector khi quên mật khẩu Nhiều bạn sử dụng Kaka Folder Protector để khóa thư mục, sau đó quên mất mật khẩu ... mình dùng WinFolder Lock Pro v1.4 để đặt pass cho folder, mình cài lại windows rồi mở khóa nhưng k dc.. bây giờ trong thư mực đó báo là 0 bytes, ...