ioe vong 18 when foreigners ask him he answers in english

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.