huong dan capture phim vao avid liquid


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • phần mềm Avid Liquid 7.2 + Video Giáo trình hướng dẫn dùng ...
    phần mềm Avid Liquid 7.2 + Video Giáo trình hướng dẫn dùng Bộ cài + Giáo trình Avid Liquid (Tiếng Việt) Giới thiệu Với chuẩn hình SD HD thì Avid ... xem link! Dây là giáo trình hướng dẫn bằng video - Capture: 18.31 Mb 2- chỉnh sủa kỷ xảo: 24.08 Mb 3- công cụ: 40.95Mb 4- dựng phim: 73.68Mb
  • hướng dẫn sử dụng Avid Liquid 7.2.1 VM , phần mềm làm phim ...
    hướng dẫn sử dụng Avid Liquid 7.2.1 VM , phần mềm làm phim chuyên nghiệp download file pdf tài liệu này được sưu tầm từ PHÒNG KỸ THUẬT ĐÀI PHÁT ... giáo trình chỉ dẫn bằng video 1- Capture: 18.31 Mb 2- chỉnh sủa kỷ xảo: ... ... Video chỉ dẫn Thay Thế Media va Quản Lý Project trong A L: 13.7MB