huong dan cach scan qua mang may toshiba


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Ghost WinDows XP 64 bit --- Chào năm học mới
    Đã add SATA, AHCI 8,9,10 driver để có thể cài trên các máy cấu hình cao ... lại máy tới màn hình boot nhấn F8 chọn safe mode để máy scan lại driver ... dùng 3DP net để cài card mạng cho máy, sau khi máy đã có mạng thì mọi ... XP / 7 nhẹ (4share) · Xin hướng dẫn về canon lbp 1210 trong win xp mode ...