hay neu nhung cong hien to lon cua phong trao tay son doi voi lich su dan toc trong nhung nam 1771 1789


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Hỏi về Vương triều Tây Sơn và nhân vật Quang Trung?
    mấy câu dưới đây liên quan đến"vương triều tây sơn và nhân vật quang trung": ... su, neu nhung cong hien to lon cua nghia quan tay son doi voi dan toc tu nam1771 ... hay neu nhung cong hien to lon cua phong trao tay sơn doi voi lich su dan toc .... Phong trao Tây Sơn đa co công hiên to lơn gi đôi vơi lich sư dân tôc trong ...
  • Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam
    Năm 802, nhà Đường tấn công, Việt Nam lại chịu sự đô hộ của nhà Đường. ... Chiến thắng lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghề của Hưng Đạo Vương Trần ... đại của Lê Thái Tông. Thời kỳ này có một vụ án lịch sử lớn: "Tru di Tam tộc" .... Những sự kiện lịch sử chủ yếu của phong trào nông dân tây sơn lich sư 7, lập ...
  • [Giúp] 1 số câu hỏi thuộc thế kỉ XVI - XVIII?
    Nêu nhận xét về các đô thị ở nước ta thế kỉ XVII-XVIII? ... Hãy đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong chuyện thống nhất đất nước? .... nhung cong hien to lon cua phong trao tay son doi voi dan toc trong nhung nam 1771 den .... cong hien cua phong trao tay son doi voi lich su dan toc trong nhung nam 1771-1789,  ...