gui file thuetncn qua mang bao thong tindinhdangfiletrong bang khong dung

Đang nạp dữ liệu...
  • Gửi file thuế TNCN bị báo lỗi
    Mình gửi file thuế TNCN lần đầu cho cục thuế nhận được nhưng họ yêu cầu ..... gui file thuetncn qua mang bao thong tindinhdangfiletrong bang khong dung, ...