go bo websearch khi mo tab moi


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Giúp xóa trang hao123 ra khỏi chrome
    Thứ 6 19 Tháng 4, 2013 11:58 am #607444 bác nào giúp em với ạ em tìm đủ mọi cách rùi mà không xóa được.. em đã uninstall nhưng vẫn còn trên trình duyệt và khi em mở tap mới nó lại hiện ra .. em đã dặt mặc định mở ra tab là google nhưng không được ...