giay nop tien vao ngan sach nha nuoc mau c1 02 ns theo thong tu 08 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... Liên quan:mẫu số c1-02/ns - theo thông tư số 85/tt-btc, mâũ mơí nhât giâý nôp ..... mới nhất, giay nộp tiền vào ngân sách nha nuoc mau số C1-02/NS theo TT sô .... mẫu giấy nộp tiền vào NSNN theo thông tư 08/2013/TT-BTC, ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  2 C1-02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước A4 ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/ ...
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?
  Mình bây giờ mới nộp trước theo mẫu C1-02/NS. ... giay nop tien vao ngan sach nha nuoc mau c1-02/ns theo thong tu 08/2013, mau c1-102/ns ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Trong giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, có mục thông tin đề nghị điều chỉnh ... Liên quan:cách điền vào mẫu c1-07/ns, cách ghi trên mẫu c1-07/ns, giay de nghi ..... sö dung mau c3-02/ns tt08/2013, mau dieu chinh sai muc nop ngan sach theo tt .... giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu số c1-07/ns thông tư ...
 • Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
  Biểu thuế Môn bài theo Nhà nước quy định TT 42/2003 TT-BTC ... Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số: C1-02/NS( theo TT08/2013 TT-BTC) 2. ... Nộp tiền Thuế: Có thể nộp trực tiếp bằng Tiền mặt hay nộp trích qua Tài khoản Ngân hàng ... Sách Văn học, Kiến trúc, Luận văn Sư phạm, Khoa học Tự nhiên ...
 • Hướng dẫn kê khai thuế môn bài
  10 Tháng 2 2010 ... Ngày tham gia: Thứ 3 22 Tháng 9, 2009 3:08 pm. Bài viết: 76 ...... [11] Người nộp thuế môn bài: Ghi theo tên tương tự chỉ tiêu [02]. ... Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của cơ sở kinh doanh. .... cái tờ giấy nộp trước vào ngân sách nhà nước ấy bạn ghi theo thế này nhà: