giay nop tien vao ngan sach nha nuoc c1 02 ns theo thong tu so 08 2013 tt btc ngay 10 1 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC cả ... mẫu giấy rut theo thong tu 08 ngay 10 thang 01 nam 2013 cua bo tai chinh, ... mẫu số c1-02/ns theo tt so 08/2013 nộp tiền vào ngân sách nha nước, ...
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?
  Cái mục tài khoản tạm thu ấy là ghi tài khoản 741 và ngựa số thuế của chi ... nop tien vao ngan sach nha nuoc mau c1-02/ns theo thong tu 08/2013, ... Mãu kế toán c2 02NS theo thông tư số 08/TT -BTC ngày 10/01/2013, giay ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  1 C1-01/NS Lệnh thu Ngân sách Nhà nước A4 2 C1-02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước A4 3 C1-03/NS Giấy ... 16 C2-08/NS Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách A4 17 C2-09/NS Giấy ... bạc Nhà nước A4 Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Trong giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, có mục thông tin đề nghị điều chỉnh ở phần người đề nghị điều chỉnh có phải là tên đơn vị nộp thuế ko? ... dieu chinh thu NSNN mau so C1-07/NS thong tu so 08/2013/TT-BTC ngay 10/1/2013, ..... giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu số c1-07/ns thông tư 156, tair ...
 • Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
  1 - Để kê khai thuế môn bài đúng và chính xác nhất các bạn cần ... Biểu thuế Môn bài theo Nhà nước quy định TT 42/2003 TT-BTC ... Bậc 1, Trên 10 tỷ, 3.000. 000 ... Môn bài theo mẫu số 01-MBAI ( Ban hành kèm theo Thông tư số156. ... Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số: C1-02/NS( theo TT08/2013 ...
 • Hướng dẫn kê khai thuế môn bài
  10 Tháng 2 2010 ... Tiểu mục môn bài của bạn là 1804, nộp 1 triệu/năm ... [02] Người nộp thuế: Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp ... tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính. ... [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: [10] ... cái tờ giấy nộp trước vào ngân sách nhà nước ấy bạn ghi theo thế ...