giay dieu chinh thu ngan sach nha nuoc mau so c1 07 ns tt 08 2013ngay 10 01 2013


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:37 am. Bài viết: 72. cả nhà vừa có ai đi nộp thuế vào ngân sách nhà nước chưa. .... nghi cam ket chi NSNN mau c2-12 /ns tt so 08/2013-btc ngày 10/01/2013 cua bô tài chính, ... thông ty 08/2013, down mau dieu chinh ngan sach nha nuoc C1-07 ns TT so 08/2013, ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Trong giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, có mục thông tin đề nghị điều chỉnh ... giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mẫu số c1-07/ns thông tư 156, ... biểu mẫu C1/07 thông tư 08/2013 ngày 10/1/2013, mẫu kê điều chỉnh C01/07 ... phieu dieu chinh so lieu ngan sach theo thong tu 08/2013 ngay 10/1/2013, bieu ...
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
  Cái mục tài khoản tạm thu ấy là ghi tài khoản 741 và ngựa số thuế của chi cục ... giay nop tien mau so c1-02/ns theo thong tu so 08/2013 ngay 10/01/2013, ... Mau giấy đề nghị cam kết chi NSNN số 02-12/NS TT số 08/2013/TT-BTC, .... vào nsnn (mẫu số c1-02/ns) năm 2013, mẫu giay de nghi dieu chinh thu ...
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?
  Mình bây giờ mới nộp trước theo mẫu C1-02/NS. ... vao ngan sach nha nuoc c1- 02 theo tt08/2013 ky ngay 10/01/2013, giấy nộp tiên mau soc1-02/ns .... tu 08/ 2013, Mau so C2-03/NS( Thong tư so 08/TT-BTC/2013 ngay 10/01/2013 cua bo tai chinh), .... Cơ quan quản lý thu : cơ quan thuế nơi bạn quan hệ