giai thich hai cau tuc ngu : khong thay do may lam nen va hoc thay khong tay hoc ban

Đang nạp dữ liệu...