giai thich cau noi sach la ngon den sang bat diet cua tri tue con nguoi van nghi luan giai thich 7

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.