giai thich câu co xao thi xao nuoc trong dung xao nuoc duc dau long co con

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.