giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi mau so c4 09 kb tt so 08 2013 tt btc ngay 10 01 2013 cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
    STT Mẫu sô Tên chứng từ Khổ giấy 1- Chứng từ thu ... 17 C2-09/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên A4 STT Mẫu sô Tên ... 33 C4-10/KB Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi A5 34 C4-11/KB ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 các bạn ...
  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... nhà mình ai có mẫu mới thì gửi cho e xin. thanks! Đầu trang. Gửi Email. Liên quan:mẫu số c1-02/ns - theo thông tư số 85/tt-btc, mâũ mơí nhât giâý ..... hành theo thông tư 08/2013-btc ngày 10/01/2013 của bộ tài chính, Giay nop ..... tài khoản tiền gửi mau so C4-09/KB TT so 08/2013/TT-BTC ngay 10/01/2013 ...
  • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
    Cứ ghi như trong mấu của mình, cái nào không có thì không cần ghi, ... Em thấy chị chỉ dẫn bảo ghi số tài khoản và ngựa số thuế đó nhưng không chắc chắn lắm . .... Mau so c1-02/NS Thong tu so 08/2013/TT-BTC ngay 10/01/2013, ... giấy nộp tiền vào nsnn bằng tiền mặt (mẫu số c1-02/ns)tt so08/2013, ...