f319 chu de moi theo ngay


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Xin ý kiến các cao thủ F319: Thị trường vào up-trend chưa?
    Trích từ bài của kututu viết lúc 21:20 ngày 01/08/2009: Thời điểm rất cần các cao thủ cho ý kiến đóng góp? ... Chưa, mới loanh quanh vòng ngoài thôi ... Sang tuần mấy chú SSI KLS STB VCB BVH CTG........... bơm thêm ... Thêm mấy thằng nhà báo phân tích theo ý của mấy cụ để chứng tỏ mình thông minh.
  • Dự đoán đáy thị trường qua F319
    Không còn chửi bới chứ nhỉ vì có quan trọng gì lên xuống nữa đâu. Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/12/2009 ...