f s viết tắt là gì trong facebook


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Sao xem trên youtube cứ giật hình mặc dù đã load hết trên FIREFOX ...
    Nhưng không hiểu sao xem video trên Youtube cứ bị giật hình dù đã load hết hay download về ... Capture lại video stream rtmpe trên vivo.vn bằng RTMP Dump, Hỏi . ... Khi xem nó bị giật giật thì bạn thử vào Task Manager xem các chương trình chạy ẩn có cái nào lạ không và FF chiếm bao nhiêu MB RAM.