em rat thich trong nhieu cay xanh cho con chim no hot tren canh

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.