em hay viet mot doan van khong qua 1000 tu voj chu de tu hao vjet naw

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.