em hãy viết một đoạn văn khong quá 1000 từ với chủ đề tự hào việt nam

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.