download bieu mau giay nop tien vao ngan sach nha nuoc mau so c1 02 ns theo thong tu 08 2013 tt btc ngay 10 01 2013 cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... hôm qua E đi nộp thuế e kê vào tờ " Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1-02/NS" thì ở ngân hàng họ không nhận. họ bảo phải ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  STT Mẫu sô Tên chứng từ Khổ giấy ... 2 C1-02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước A4 ... 17 C2-09/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên A4 ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/ 01/2013 ... Nhận download tài liệu miễn phí cho sinh viên.
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?
  Trích: Nguyên văn bởi thaicongtu Ghi mẫu như thế này này ! ... Cái mục tài khoản tạm thu ấy là ghi tài khoản 741 và ngựa số thuế của chi cục thuế quản lý công ... nop tien vao ngan sach nha nuoc mau c1-02/ns theo thong tu 08/2013, ... Mãu kế toán c2 02NS theo thông tư số 08/TT -BTC ngày 10/01/2013, ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Cả nhà ơi! ... Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan thu hay của doanh nghiệp. ... Liên quan:cách điền vào mẫu c1-07/ns, cách ghi trên mẫu c1-07/ns, giay de nghi .... cách kê mẫu số c1 07 ns thông tư số 08 2013 tt btc ngày 10 01 2013 của btc, ...
 • Hướng dẫn Kê khai nộp Thuế Môn bài qua mạng năm 2014
  Biểu thuế Môn bài theo Nhà nước quy định TT 42/2003 TT-BTC ... Bậc 2, Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ, 2.000.000 ... Môn bài theo mẫu số 01-MBAI ( Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) ... Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số: C1-02/NS( theo TT08/2013 TT-BTC)
 • Hướng dẫn kê khai thuế môn bài
  10 Tháng 2 2010 ... [02] Người nộp thuế: Ghi theo tên củasở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài. ... nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này. ... quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính. ... Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, ...