doawnload mien phi mau so c2 05 ns ngay 08 2013 tt btc cua bo tai chinh

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... nhà mình ai có mẫu mới thì gửi cho e xin. thanks! ..... 28/2011, doawnload mien phi mau so C2-05/NS ngay 08/2013/TT-BTC cua bo tai chinh, ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  16 C2-08/NS Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách A4 ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
  Em thấy chị chỉ dẫn bảo ghi số tài khoản và ngựa số thuế đó nhưng không chắc chắn lắm. .... dieu chinh kho bac nha nuoc c1-05 thong tu 80/2013/TT-BTC ngay ... so C2-03/NS( Thong tư so 08/TT-BTC/2013 ngay 10/01/2013 cua bo tai .... tai mien phi mau so c1-02/ns thong tu 08/2013, mau c1- 02/ns thong ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan thu hay của doanh nghiệp. .... mau C3-05 NS, mau bieu dieu chinh so lieu ngan sach tai kho bac nha nuoc, Cach ghi mau .... mẫu số C2-02/NS nộp thuế ( TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài ..... Chuyên mục: Phim Quốc tế