doawnload mien phi mau so c2 05 ns ngay 08 2013 tt btc cua bo tai chinh


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
  28 Tháng 4 2011 ... nhà mình ai có mẫu mới thì gửi cho e xin. thanks! ..... 28/2011, doawnload mien phi mau so C2-05/NS ngay 08/2013/TT-BTC cua bo tai chinh, ...
 • mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
  16 C2-08/NS Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách A4 ... Các mẫu giấy này Đã được đính chính theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Ghi giấy nộp tiền mẫu C1-02/NS ntn?, Trang 2 Hỏi đáp
  Em thấy chị chỉ dẫn bảo ghi số tài khoản và ngựa số thuế đó nhưng không chắc chắn lắm. .... dieu chinh kho bac nha nuoc c1-05 thong tu 80/2013/TT-BTC ngay ... so C2-03/NS( Thong tư so 08/TT-BTC/2013 ngay 10/01/2013 cua bo tai .... tai mien phi mau so c1-02/ns thong tu 08/2013, mau c1- 02/ns thong ...
 • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
  Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ quan thu hay của doanh nghiệp. .... mau C3-05 NS, mau bieu dieu chinh so lieu ngan sach tai kho bac nha nuoc, Cach ghi mau .... mẫu số C2-02/NS nộp thuế ( TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài ..... Chuyên mục: Phim Quốc tế