dinh khoan nghiep vu ban hang khi khach hang moi thanh toan mot nua bang tien gui ngan hang

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.