dien bien chinh cua chien thang lich su đien bien phu 1954


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Hai cuộc chiến tranh lớn của Việt Nam
  16 Tháng Năm 2015 ... I. ý nghĩa to lớn của hai cuộc chiến đấu lịch sử Trong lịch sử đấu tranh kiên cư âng và anh dũng chống lại đế quốc Pháp Mü ta không thể không ... Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Giáo s ư Lư ¬ng Chí Minh, chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu Đông Nam ¸ thuộc Đại học ...
 • Giáo án sử 12 - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân ...
  Chiến dịch lịch sử Điện biên Phủ (1954)a. ... ... Nét chính về diễn biến và tác dụng của cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 đối với cuộc kháng chiến. - Thắng lợi có ý nghĩa về ... Biết quý trọng và tự hào với những chiến thắng to lớn về các mặt của cuộc kháng chiến chống Pháp. 3.
 • Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc ...
  Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: -Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mở cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu nhằm ...
 • Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975
  Báo cáo của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa II) diễn ra từ 15 đến 17-7-1954 tại Việt Bắc chỉ ra rằng:'' Sau thắng lợi ở Điện Biên Phủ, thế ta ngày càng mạnh, thế địch ngày càng yếu, nhưng thế mạnh và thế yếu ấy là tương đối. Đế quốc Mỹ âm mưu kéo dài chiến tranh Đông ...
 • Tiểu luận Vai trò của quần chúng với các sự kiện chính trị của ...
  Đặc biệt là với nước ta, một nước đã trải qua rất nhiều những biến động của lịch sử. Có những sự kiện chính trị đã làm thay đổi cả vận mệnh dân tộc như cách mạng tháng 8 năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng lợi rực rỡ của cuộc tấn công ngày 30 tháng 4 năm 1975 đem lại thống ...
 • Quá trình tổ chức trận tập kích sân bay Cát Bi (Ngày 07/3/1954), Hỏi ...
  Trình bày bối cảnh lịch sử của Hải Phòng – Kiến An và sân bay Cát Bi – một căn cứ không quân lợi hại của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm ... Phân tích diễn biến, kết quả của trận đánh và đưa ra một số đặc điểm có tính quyết định đến thắng lợi của trận đánh: Vai trò lãnh đạo tiên phong của ...
 • So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1946 và Hiến ...
  Như vậy, cả hai bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1946 và 1959 đều ra đời sau những chiến thắng lớn (cách mạng tháng Tám năm 1945 đưa đến sự ra đời của bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1946 và Điện Biên Phủ năm 1954 thúc đẩy sự ra đời của bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1959), phù hợp ...
 • Tiểu luận Lịch sử tư tưởng lập hiến ở nước ta
  Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã phải ký Hiệp định Giơ- ne-vơ (20/7/1954), miền Bắc được hoàn toàn giải phóng nhưng đất nước còn tạm chia làm hai miền. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới này là: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
 • Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân kiểu mới đến nền kinh tế ...
  Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân kiểu mới đến nền kinh tế miền Nam Việt Nam 1954 - 1975 Link tải miễn phí luận văn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 ... sa lầy ở chiến trường Đông Dương. Đặc biệt, thắng lợi vang dội của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp phải ...
 • Chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc trong ...
  Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thời kì chống Mĩ (1954 – 1975), những chính sách đối ngoại của nhà nước Việt Nam đối với các nhà nước xã hội chủ ... Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa được hình thành và mở rộng từ Âu sang Á. Chiến thắng Điện Biên Phủ góp ...