dien bien chinh cua chien thang lich su đien bien phu 1954


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp *1945-1954*
  ... tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 ? ... Công dân điện tử Danh dự ... duong loi xay dung va bao ve chinh quyen tien hanh cuoc khang chien chong phap 1945-1954, ...... dienbien phu, nguyen nhan thang loi, y nghia lich su cua chien dich dien bien phu 1954, ...
 • Các sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam
  Chiến thắng lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghề của Hưng Đạo Vương Trần ...... 1954 chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp phải ký hiệp nghị Giơnevơ lập lại ...
 • Giáo án sử 12 - Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
  Giáo án sử 12 - Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Download Giáo án ... lợi của các nước bạn. đặc biệt trong chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, ... Nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập của các quốc gia Đông Nam Á, tiêu biểu là Lào , Campuchia, tình đoàn kết chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương.
 • Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ ...
  Đã gửi: Chủ nhật 02 Tháng 10, 2011 9:42 pm. Công dân điện tử Danh dự ... nêu vai trò của miền bắc với cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nươc 1954-1975, ..... sự chi viện của hậu phương với tuyền tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vai ... thế nào đối với tiền tuyến lớn miền nam từ năm 1965 đến 1973? lịch sử 12, Em ...
 • Vai trò của ĐCS đối với cách mạng Việt Nam?
  Công dân điện tử Ưu tú ... Ngày tham gia: Thứ 2 12 Tháng 10, 2009 2:37 am ... vai tro cua Đang công san trong qua trinh thưc hiên sư mênh lich sư cua giai câp công .... so sanh chien dich dien bien phu 7/1954 voi chien dich dien bien phu tren ... Chính sách đốj ngoại của mĩ đối với viet nam trong cuoc khang chiến chống ...
 • Trận Điện Biên Phủ trên không
  Thắng lợi của trận Điện Biên Phủ trên không là thắng lợi của tư tưởng chiến ... và đây cũng là cuộc tập kích lớn chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại.
 • Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử
  Đảng và Chính phủ đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào để ... Âm mưu mới của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ trong đông – xuân 1953 – 1954 là gi ? ... Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống ... Phân tích hoàn cảnh, diễn biến chính, kết quả và ý nghĩa của Phong tròa ...
 • Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta?
  Xét về phương diện đó, với chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống lại hai đế ... một học thuyết mang tính tổng hợp, coi sức mạnh quân sự gắn liền với chính trị, ... suốt và tầm nhìn xa, Đảng ta vừa đưa ra ba quyết định có ý nghĩa lịch sử. ... trọng đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi vĩ đại trên mặt trận Điện Biên Phủ.
 • So sánh chiến dịch Việt Bắc (1947) với chiến dịch biên giới VB ...
  So sánh chiến dịch Việt Bắc (1947) với chiến dịch biên giới VB (1950) về ... của hai chiến thắng điện biên phủ năm 1954chiến thắng điện biên ..... -18/9/1950: Sau hơn 2 ngày chiến đấu,quân đội ta tiêu diệt hoàn toàn ... +Là thất bạn lớn nhất từ đầu cuộc kháng chiến của địch cả về quân sự lẫn chính trị.
 • Tiểu luận Vai trò của quần chúng với các sự kiện chính trị của ...
  Sau những biến cố chính trị lịch sử này, vai trò vị thế của nhiều tập ... chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng lợi rực rỡ của cuộc tấn ...