dap an va cach giai de thi thu dai hoc lan thu nhat truong thpt chuyen nguyen hue ma de 485


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Đề thi thử đại học môn Sinh học - THPT Chuyên Nguyễn Huệ ...
    Tóm tắt nội dung: TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2010 - 2011. MÔN: SINH HỌC ... Mã đề thi 485 - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; - Giám thị không giải thích đề thi. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu ...
  • Thông tin Văn bản ban hành năm 2011!, Hỏi đáp
    20 Tháng Chín 2011 ... Ngày 06/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/QĐ-TTg về chuyện phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hay hộ chiếu công vụ.