cot song bat wifi cua may tinh bi gach cheo phai lam the nao


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Http bị gạch chéo, không vào được mạng?
    Còn các trang nào mà nó không . ... Em vào gmail nhưng trên thanh địa chỉ chữ http bị gạch chéo màu đỏ và nó không cho mình vào nữa??? .... google chom thi phai xem lai mình thấy bạn nói đúng đấy nhưng bạn hơi hết pin bios có nghĩa thế nào ban nói rõ hơn được k ? mh bị vậy muốn cài lại windows ...