configuring windows features 15 complete do not turn off your computer nghia la gi

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • Tình trạng máy tính windows 7 tắt máy rất lâu .
    Đó tình trạng khi mình dùng xong máy tính , khi mình tắt máy thì pc báo ... chu working on features 100% complete do not turn of your computer thi phai lam sao .... 1 of 5 configuring windows updates 15% complete do not turn ỏ your computer ... windows updates reverting changes do not turn off your computer nghia la gi, ...
  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    Đó là lỗi gây ra do không tương thích giữa IDM với trình duyệt (IDM chưa hổ trợ tốt trình ... Lỗi 15: Khi đi bảo hành máy tính về thì lúc khởi động nó hiện các dòng chữ: .... nhưng muốn xem phiên bản , Service Pack Windows mà mình dùng là gì ? .... and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.