cach sua loi the setup controller has encountered a problem during install please review the log files for further information on the error

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.