cach khac phuc loi lỗi 118 (net::err_connection_timed_out): hết giờ thao tác

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.