cac khoan trich theo luong nam 2014 la ty le bao nhjeu


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Tỷ lệ trích theo lương mới nhất!
  các bạn cho em hỏi , hiện nay tỷ lệ % các khoản trích theo lương là bao nhiêu .... trích lương năm 2014, cac khoan trich theo luong nam 2014 la ty le bao nhjeu?, ...
 • Đề án Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Hỏi ...
  Đề án Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Download ... 1.1 Khái niệm: hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế. ... Kế toán các khoản thanh toán với người lao động ở Việt Nam: 25 ... Quỹ này được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ 20% trên tổng số ...
 • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ...
  Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ... http:// s1.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-09-14- ... tư nhiều cho phát triển sản xuất như sau: Trước năm 1993 giai đoạn thủ .... nước được phối trộn theo tỷ lệ cho trước đảm bảo tạo hương vị đặc ...
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường ...
  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường THCS Nguyễn ... an toàn giao thông Trường THCS Nguyễn Trãi nhiều năm liền đơn vị ... Một hệ thống tiền lương và tiền công tốt sẽ duy trì đội ngũ giờ và đảm bảo đối ... cũng được hình thành bằng cách trích một khoản tiền theo tỉ lệ quy định.
 • Tổ chức công tác kế toán tiền lươngcác khoản trích theo ...
  Đến ngày 31/12/2006 lực lượng lao động của Công ty 1885 người bao gồm cả ... Trong đó, số lao động nam là 1335 người chiếm 68,5%, lao động nữ 615 ... Như vậy lực lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn rất phù hợp với quy mô hoạt ... để tính lương và các khoản trích theo lương tiến hành mất nhiều thời gian, ...
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ...
  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ ... -swf-2014-09- 09-de_tai_ke_toan_tien_luong_va_cac_khoan_trich_theo. ... do mức lương cấp bậc cao hay thấp, thời gian làm việc ít hay nhiều. ... Quỹ bảo hiểm được trích lập theo tỷ lệ 20% trong đó 15% do đơn vị ... Ước tính đến năm 2006
 • Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...
  Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý, đảm bảo tiền mặt tại quỹ của Công ty. Hàng ngày thủ quỹ căn cứ vào các phiếu thu, phiếu chi hợp lệ để xuất quỹ ... Để hạch toán các khoản trích theo lương, kế toán dùng tài khoản 338 ... số lượng nghiệp vụ nhiềulàm kế toán thủ công, dễ chuyên môn hoá cán bộ kế toán.
 • Biến phí và định phí
  các bạn ơi cho mình hỏi CPCĐ, CPBĐ thì bao gồm những khỏan nào? ... Liên quan:chi phí biến đổi, thuê tài sản định phí hay biến phí?, chi phí nhân công ...... tập kế toán tien luong va cac khoan trich theo luong cua cong ty co phan thuong mai va ... Biến phí những chi phí tăng giảm cùng tỷ lệ với tăng giảm doanh thu.
 • Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ...
  Tìm hiểu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ... Việc ghi chép vào “sổ danh sách lao động” phải đầy đủ, kịp thời làm cơ sở cho việc lập báo cáo ... quý, năm theo yêu cầu quản lý lao động của doanh nghiệp và của ... lần đầu doanh nghiệp tạm ứng lương cho công nhân viên theo tỷ lệ ...
 • Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại ...
  Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ... và có cả bình bầu xếp loại ABC để cuối năm xét duyệt thưởg cả năm. ... thực hiện đúng nội quy, đi làm nhiều ngày hơn thì lương sẽ cao hơn. ... Hai loại Taxi này có tỷ lệ ăn chia khác nhau để phù hợp với từng loại xe đảm bảo ...