cac khoan trich theo luong nam 2014 la ty le bao nhjeu


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

 • Đề án Bàn về kế toán tiền lươngcác khoản trích theo ...
  Đề án Bàn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối MỤC LỤC LỜI MỞ ... Tổng số tiền lương phải trả x. Tỷ lệ nộp BHXH 1. 2. 2. Quỹ bảo hiểm y tế. Quỹ BHYT được sử dụng để thanh toán các khoản khám chữa bệnh, tiền ...
 • Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
  Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo ... Trong hợp đồng giao khoán nêu rõ tỷ lệ khoán cho sản phẩm là bao nhiêubao gồm các mục chi phí nào.
 • Đề án Tổ chức hạch toán tiền lươngcác khoản trích theo ...
  Đề án Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương hiện nay trong các doanh nghiệp Download miễn phí Đề án Tổ chức hạch toán tiền ... tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp của công nhân viên chức thực tế phát sinh trong tháng. theo chế độ hiện hành, tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội  ...
 • Quản lý tài chính tại các công ty cổ phần Việt Nam phù hợp ...
  Download miễn phí Luận văn Quản lý tài chính tại các công ty cổ phần Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế. MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 1. CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ.3 1.1 Các quyết định trong quản trị tài chính .4 1.1.1 Quyết định ...
 • Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty ...
  Có TK 334 -Tạm ứng chi phí nhân công trực tiếp thực hiện giá trị khoán xây lắp nội bộ: NợTK 622 CóTK 141 - Tính ra các khoản phải trích theo lương : kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế theo tỷ lệ quy định: Nợ TK 622 19% lương. Có TK 338 19% lương. 3382 2% lương 3383 15% lương
 • Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty Mỹ phẩm LG-VINA ...
  Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty Mỹ phẩm LG-VINA Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Công ty Mỹ phẩm LG-VINA Lời mở đầu 1PHẦN I: VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH MỸ PHẨM LG- VINA. 3I/ Lịch sử hình ...
 • Kế toán tiền lươngcác khoản trích theo tiền lương tại Công ty ...
  Kế toán tiền lươngcác khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Thành Đạt Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiền ... ở một bậc nào đó (lao động có trình độ lành nghề cao) được lương cao hơn công nhân bậc 1 (bậc có trình độ lành nghề thấp) trong nghề bao nhiêu lần.
 • Đề án Dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam đến năm ...
  24 Tháng Ba 2015 ... Đề án Dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam đến năm 2010 Download miễn phí Đề án Dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam đến năm 2010 MỤC ... Việt Nam là một nước dân số đông trong khu vực và trên thế giới,có tỷ lệ tăng trưởng dân số với mức thấp nhất trong 10 năm vừa qua 1.35%(mỗi ...
 • Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội thuộc ...
  Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội thuộc Công ty xăng dầu Khu vực I Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Xí nghiệp bán lẻ ... số lượng khách hàng, để ổn định giá bán ra đồng thòi thu hút nhiều khách hàng để việc lưu chuyển hàng hóa được hợp lý bằng cách đổi mới các cách kinh ...
 • Phân tích hiện tượng tiền lương trong TBCN thương thấp hơn ...
  Phân tích hiện tượng tiền lương trong TBCN thương thấp hơn giá trị sức lao động Download miễn phí Tiểu luận Phân tích hiện tượng tiền lương trong ... Tiền lương theo thời gian: hình thức tiền lương mà số lượng của nó tỷ lệ thuận với thời gian làm việc của người lao động ở những lương việc không ...