có nộp phạt vào chủ nhật được không

Đang nạp dữ liệu...