câu đố về bánh chưng bánh dày


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Câu đối:bánh chưng , bánh tét , bánh dày.Cây nêu ngày tết rộn ràng ...
    Thơ thể loại lục bát, câu kết không có vần "dầy đi với ràng" bổ sung ... Bánh chưng bánh tét bánh dầy là ba loại bánh cổ truyền ngày tết vậy đối lại: .... nhi về " bánh chưng bánh dày", câu đố cho thiếu nhi về "bánh chưng bánh ...
  • Các trò dân gian Việt Nam (sưu tầm )
    Hai bên ra sức kéo, sao cho cột trụ kéo về bên mình là thắng. .... Căn cứ vào hai câu "Tay nào có? Tay nào không?", đây là một trò đố: nắm một vật vào đó trong một tay và chìa hai nắm tay. Mở tay ... Ba mươi hai quân cờ bằng gỗ, sừng, hay ngà tiện tròn, đường kính 2cm, dày 1cm. .... Có nệp bánh chưng