cách sửa google chrome bị lỗi could not load plug in

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.