cách khắc phục lỗi không thể cập nhật bản vá lmht

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.