cách chưởng trong game dragon ball z mugen edition

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.