bot bto bt la hinh thuc dau tu gi tieng anh la j


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Quy chế pháp lý về đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh ...
    Và một trong các hình thức đầu tư đó là đầu tư theo hợp đồng. Theo quy định của pháp luật hiện hành và trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, nội dung khoá luận nghiên cứu về các hình thức đầu tư theo các hợp đồng BOT, BTO, BT (gọi chung hợp đồng dự án) trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.
  • Bài tập luật: Một nhà đầu tư Việt Nam dự định triển khai 1 dự án xây ...
    Dưới đây một tình huống cụ thể mà NĐT đang đứng giữa các lựa chọn, băn khoăn không biết nên chọn hình thức đầu tư nào cho phù hợp và thủ tục triển khai dự án đầu tư ra sao? Nhóm em xin đưa ra ... Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT. 4. Đầu tư phát ...
  • Nêu, phân tích những ví dụ cụ thể gắn với vấn đề phân loại hành vi ...
    Hành vi sai lệch tích cực những hành vi (có thể cố ý hay vô ý) vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật đã lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp với thực tế xã hội hay không còn được nhà nước và xã hội thừa nhận.[1,tr.244] Ví dụ, Từ ngày 26/3, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn ...