bieu mau bang ke nop thue gtgt kho bac nn so 01 theo tt85


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... cả nhà vừa có ai đi nộp thuế vào ngân sách nhà nước chưa. ... 10/01/2013, BANG KE NOP TIEN VAO NGAN SACH THEO THONG TU SO 85, ...... Download mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014 ... giấy nộp tiền mẫu đó ra ngân hàng để chuyển tiền nộp thuế cho kho bạc nhà nước ...
  • Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
    Nếu phải thì mục mã số thuế - CMND, cơ quan thu: thì điền mã số thuế của cơ ... thu NSNN (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013), ... mau C3-05 NS, mau bieu dieu chinh so lieu ngan sach tai kho bac nha nuoc, .... tu 08/2013, MẪU BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN C1-06/NS THEO THÔNG TƯ 08 ...