bi bao loi this software requires microsoft net frame work 3 5 phai sua nhu the nao

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.