bảng kê nộp thuế: (mẫu số 01 bknt theo thông tư số 85 tt btc ngày 17 6 2011 của bộ tài chính

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.
  • giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 28/2011 TT-BTC
    28 Tháng 4 2011 ... cả nhà vừa có ai đi nộp thuế vào ngân sách nhà nước chưa. ... kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính, Mấu số ... Mau so 02/BK -BLT theo thong tu 85/TT-BTC ngay 17/6/2011 cua Bo Tai Chinh, ...... Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính ...