anh chi hay nghi bien ban mot cuoc hop theo phong cach ngon ngu hanh chinh

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.