amd external events utility là gì


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cần giúp đỡ cài driver sound cho Windows 7
    23 Tháng Ba 2013 ... Cần giúp đỡ cài driver sound cho Windows 7 Như tiêu đề nói , mình vừa cài Win 7 mà k có âm thanh và dxdiag phần sound k hiện cả , đã thử 1 số driver nhưng k ... 0303 - Chip Type : AMD Radeon Graphics Processor (0x68F9) ..... 1001 - AMD External Events Utility - [C:\Windows\system32\atiesrxx.exe]