adobe flash player is out of date la gi cach khac phuc


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Cách khắc phục và sửa lỗi thường gặp khi sử Window
    1 Tháng 2 2013 ... Xin chia sẻ 1 số cách khắc phục một số sự cố không đáng có khi sử ..... xem phiên bản , Service Pack Windows mà mình sử dụng là gì ? ... Lỗi 30: Lỗi khi cài đặt adobe flash thì nó báo lỗi : Certificate ... vbNewLine & "Will lock and Gray it out. ... Lỗi 36: Windows Media Player cannot find the specified file.