1 rúp nga bằng bao nhiêu tiền việt 2012

Đang nạp dữ liệu...Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.