cấu trúc hoặc tên tệp tờ khai không hợp lệ


Đang Nạp danh sách các bài viết liên quan. Nếu chờ lâu quá, hãy Refresh (F5) lại trình duyệt.

  • Gửi file thuế TNCN bị báo lỗi
    ... yêu cầu mình sửa thành tệp 2 và gửi lại (vì trước đó họ vừa làm tệp 1 cho mình ), ... báo tên file không hợp lệ, cấu hình thuế tncn thông báo tên file không hợp lệ, ..... khai bao tncn bi sai tên file, Quyết toán TNCn báo File không đúng cấu trúc, ...... tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân gửi file cứ báo tên file không hợp lệ, ...
  • đăng ký cấp mã số thuế cá nhân qua mạng
    4, vài trường hợp cá nhân bị sai thông tin “ tên, ngày sinh… ... mềm hỗ trợ kê khai thuế, đăng ký mã số thuế tncn qua mạng bị báo cấu trúc mst không ..... tin đăng ký thuế theo thông tư 80/2012/tt- btc ... hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế ..... hướng dẫn đăng ký thuế tncn qua mạng 2013 máy báo file dữ liệu không hợp lệ,  ...
  • [Hướng dẫn] 1 số thuật ngữ tin học ( phần 1 )
    Tương tự, liên biến (của một số lượng hay thiết bị) tỉ lệ hay song song .... Nếu chuỗi này được cho tên biến đổi pint (panh) thì các yếu tố của nó sẽ ..... (hoặc), Not (không), NAND (NOTAND: không, và), NOR (hoặc ... Nó có thể là lỗi trong một cấu trúc logic của chương trình hay một ...... Sự lập trình khai báo.