Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
ĐÁP ÁN BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP MÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THương
gửi bởi daigai - 11 Tháng 3 2018, 22:48
0 Trả lời
59 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 3 2018, 22:48
Tài liệu ôn thi môn Logistic ( câu hỏi + đáp án)
gửi bởi daigai - 11 Tháng 3 2018, 22:46
0 Trả lời
61 Xem
gửi bởi daigai
11 Tháng 3 2018, 22:46
Đánh giá mô hình Hồi qui logistic
gửi bởi daigai - 18 Tháng 6 2016, 01:38
0 Trả lời
91 Xem
gửi bởi daigai
18 Tháng 6 2016, 01:38
Khóa đào tạo Chuyên viên Logistics
gửi bởi lientb19 - 21 Tháng 4 2015, 11:14
2 Trả lời
850 Xem
gửi bởi nguyencuong87
18 Tháng 11 2015, 16:16
Vận tải và giao vận - Tài liệu Logistic
gửi bởi bientapvien01 - 19 Tháng 10 2011, 22:30
0 Trả lời
6805 Xem
gửi bởi bientapvien01
19 Tháng 10 2011, 22:30