Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Evaluate the effectiveness of support policy on building land, productive land, dwelling and running water for poor ethnic minority people in the area of Dak Nong province
gửi bởi Walsh - 01 Tháng 7 2016, 02:24
0 Trả lời
34 Xem
gửi bởi Walsh
01 Tháng 7 2016, 02:24
Enhancing the access to health services by health insurance card of ethnic minorities in Luc Ngan district, Bac Giang province
gửi bởi mr_nh0k_kut3.bibi - 01 Tháng 7 2016, 01:50
0 Trả lời
16 Xem
gửi bởi mr_nh0k_kut3.bibi
01 Tháng 7 2016, 01:50
Development of foster care service for children in special circumstances in Vietnam
gửi bởi Lyn - 01 Tháng 7 2016, 01:24
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi Lyn
01 Tháng 7 2016, 01:24
Đề xuất cơ chế phối hợp giữa trường cán bộ dân tộc và các cơ quan hữu quan trong đào tạo, bồi dưỡng công tác dân tộc giai đoạn 2011-2016
gửi bởi vananh_chichchoe - 01 Tháng 7 2016, 00:50
0 Trả lời
20 Xem
gửi bởi vananh_chichchoe
01 Tháng 7 2016, 00:50
Customs reform and modernization, a promotion of cross-border trade between Vietnam - China
gửi bởi leonox_1506 - 01 Tháng 7 2016, 00:24
0 Trả lời
18 Xem
gửi bởi leonox_1506
01 Tháng 7 2016, 00:24
Customs in the development of the cross border economic cooperation zone between Kim Thanh (Lao Cai-Viet nam) and Beishan (Yunnan - China)
gửi bởi sinhvienbackkhoa - 30 Tháng 6 2016, 23:50
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi sinhvienbackkhoa
30 Tháng 6 2016, 23:50
Corruption in land management in Vietnam, the situation and solution
gửi bởi mattroimocphiadong_87 - 30 Tháng 6 2016, 23:24
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi mattroimocphiadong_87
30 Tháng 6 2016, 23:24
Completing the business registration work in Vietnam up to 2020
gửi bởi thi1706 - 30 Tháng 6 2016, 22:50
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi thi1706
30 Tháng 6 2016, 22:50
Commune investment ownership decentralization in Program 135. Some policy recommendations for the period 2012-2015
gửi bởi khunglong_con - 30 Tháng 6 2016, 22:24
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi khunglong_con
30 Tháng 6 2016, 22:24
Chính sách cử tuyển đối với học sinh dân tộc thiểu số
gửi bởi run_hide_love_2005 - 30 Tháng 6 2016, 21:50
0 Trả lời
19 Xem
gửi bởi run_hide_love_2005
30 Tháng 6 2016, 21:50
Building capacity for Hai Duong political school in order to enhance the public administration reform in the province
gửi bởi tructhanh_0918 - 30 Tháng 6 2016, 21:24
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi tructhanh_0918
30 Tháng 6 2016, 21:24
Attracting and using ODA in agriculture, rural areas in Vietnam. Case study of Hoa Binh province
gửi bởi tomoyo_huff_hpvn - 30 Tháng 6 2016, 20:50
0 Trả lời
17 Xem
gửi bởi tomoyo_huff_hpvn
30 Tháng 6 2016, 20:50
Assessment on the satisfaction of hospital using centralized blood transfusion service
gửi bởi kiniem_2007 - 30 Tháng 6 2016, 20:24
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi kiniem_2007
30 Tháng 6 2016, 20:24
Application of leadership competency framework in human resource planning in the department of natural resource and environment of Quang Ninh province
gửi bởi Gilroy - 30 Tháng 6 2016, 19:24
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi Gilroy
30 Tháng 6 2016, 19:24
Anti-corruption in construction industry in Vietnam
gửi bởi traitimlamlo_19 - 30 Tháng 6 2016, 18:50
0 Trả lời
31 Xem
gửi bởi traitimlamlo_19
30 Tháng 6 2016, 18:50
Analysis the effectiveness of application the Electronic customs at Quang Ninh Customs Department
gửi bởi qua_tao_xanh6111 - 30 Tháng 6 2016, 18:24
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi qua_tao_xanh6111
30 Tháng 6 2016, 18:24
Analysis on outcomes of implementing program 135 in Period II (2006-2010) on socio-economic development in communes in specially difficult areas
gửi bởi ngptin1 - 30 Tháng 6 2016, 17:50
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi ngptin1
30 Tháng 6 2016, 17:50
Alternating the financial resource for the HIV response in Vietnam
gửi bởi libra_vht - 30 Tháng 6 2016, 17:24
0 Trả lời
15 Xem
gửi bởi libra_vht
30 Tháng 6 2016, 17:24
Adolescent violence and some related factors, findings from the study in Hai Duong province, Vietnam
gửi bởi Webbestre - 30 Tháng 6 2016, 16:50
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi Webbestre
30 Tháng 6 2016, 16:50
Accessibility of private sector to the official development assistance funds for infrastructures development in Vietnam
gửi bởi langtu2004lk - 30 Tháng 6 2016, 16:24
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi langtu2004lk
30 Tháng 6 2016, 16:24