Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh - effects of metacognitve strategy instruction on students’ reading comprehension
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:28
0 Trả lời
193 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:28
using highlighting of hyperlinked annotations to improve students’ intentional vocabulary learning
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:22
0 Trả lời
188 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:22
Red tour’s internal and external environment and the impact of factors to organization​
gửi bởi tctuvan - 08 Tháng 4 2014, 00:21
0 Trả lời
192 Xem
gửi bởi tctuvan
08 Tháng 4 2014, 00:21