Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Some strategies for dealing with unfamiliar words in reading comprehension for students of English faculty, Hanoi open university
gửi bởi tctuvan - 24 Tháng 5 2014, 12:10
0 Trả lời
210 Xem
gửi bởi tctuvan
24 Tháng 5 2014, 12:10
Bài giảng trọng âm và phát âm tiếng ANh
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:54
0 Trả lời
231 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:54
Việc tự học ngữ pháp Tiếng Nhật của sinh viên năm thứ 2 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản –Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:49
0 Trả lời
218 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:49
implementing communication strategies in listenning/speaking classes at the cfl – can tho university
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:42
0 Trả lời
228 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:42
learners’ attitudes towards error-related issues in efl writing classes
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:38
0 Trả lời
194 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:38
Thiết kế bài thi đánh giá môn Tiếng Anh
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:31
0 Trả lời
217 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:31
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh - effects of metacognitve strategy instruction on students’ reading comprehension
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:28
0 Trả lời
200 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:28
using highlighting of hyperlinked annotations to improve students’ intentional vocabulary learning
gửi bởi tctuvan - 23 Tháng 5 2014, 22:22
0 Trả lời
194 Xem
gửi bởi tctuvan
23 Tháng 5 2014, 22:22
Red tour’s internal and external environment and the impact of factors to organization​
gửi bởi tctuvan - 08 Tháng 4 2014, 00:21
0 Trả lời
199 Xem
gửi bởi tctuvan
08 Tháng 4 2014, 00:21